نمایش 1–24 از 84 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 24 36 48

تلسکوپ مدیک مدل F40040M

590,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800

84,000,000 تومان
نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: بازویی - چنگالی (Fork Arm) محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا موتور: بله جستجوی خودکار: بله موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 150

20,000,000 تومان
نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ

8,000,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ

6,900,000 تومان
نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized

13,100,000 تومان
نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: بله جستجوی خودکار: بله موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ

3,300,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90

11,700,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: بله جستجوی خودکار: بله موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ

4,340,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ

2,490,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ

5,280,000 تومان
نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD

9,900,000 تومان
نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: بله موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ

2,790,000 تومان
نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر

تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 90AZ

نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76

نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ سلسترون مدل ExploraScope 80AZ

نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مدیک مدل F70060

نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مدل 30x

نوع اپتیک: نیوتونی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مید مدل Polaris 70 mm EQ

نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ

نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مید مدل Polaris 90 mm EQ

نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ

نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مید مدل Polaris 127 mm EQ

نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر

تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ

نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر موارد بیشتر