نمایش 1–24 از 616 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 24 36 48

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل قم کد 455733

2,850,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: قم نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل اردکان کد 455738

2,640,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: اردکان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستباف چهارمتری فراهان کد 121315

13,240,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: فراهان نام طرح: سراسر نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 25 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت دو متری مدل شیراز ایلیاتی کد 461145

3,200,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت دو متری شیراز ایلیاتی کد T469863

3,700,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت دو متری مدل شیراز ایلیاتی کد 469864

3,400,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت دو متری مدل شیراز ایلیاتی کد 474330

3,600,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت دو متری مدل شیراز ایلیاتی کد T475699

3,540,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483806

2,400,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483812

2,100,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483816

2,350,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483820

2,400,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483822

2,640,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش رنگ شده پنج و نیم متری طرح وینتج کد 9151

3,720,000 تومان
نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483850

2,330,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483866

2,560,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483890

2,450,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر

فرش دستبافت یک و نیم متری مدل شیراز ایلیاتی کد 483900

2,300,000 تومان
شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج موارد بیشتر